Biuletyn Informacji Publicznej BIP II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Wstęp

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • Powiększanie i pomniejszenie czcionki
  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Jasne tło
  • Podkreślone odnośniki
  • Czytelna czcionka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Anna Gabriel

adres e-mail – sekretariat@2lo-zdwola.edu.pl

numer telefonu – 43 823 61 94

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek 2 piętrowy – posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ma windę i schodołaz

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Podmiot udostępniający informację: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
Informację wytworzył: Administrator www - 14 maja 2020 18:09
Opublikowane przez: Administrator www
Data opublikowania: 14 maja 2020 18:09
Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2024 07:48
Liczba wersji strony: 3
Skip to content